Scroll to top
Vi löser era ventilationsproblem

Miljö & Kvalitet

Vi miljöstyr våra entreprenader och serviceobjekt enligt rekommendationer från vår branschorganisation Plåtslageriernas Riksförbund (PLR), som ingår i samarbetsgruppen Installatörerna.

För att uppnå bästa möjliga miljöpåverkande åtgärder för våra entreprenader och serviceobjekt miljöstyr vi alla de olika skedena i objekten.

Miljöpolicy

Vår miljöpolicy innebär att vi värnar om miljön såväl lokalt som globalt. Det innebär att vi informerar oss om miljöhot och om hur vårt arbete påverkar miljön.

Genom olika åtgärder såsom källsortering, elförbrukning, transporter samt användandet av kemiska produkter försöker vi att minimera miljöpåverkan.

plrlogo