Scroll to top
Vi löser era ventilationsproblem

Våra tjänster

Tack vare vår erfarenhet och flexibilitet samt vårt tekniska kunnande kan vi ge Er kvalificerad service inom hela ventilationsbranschen.

Vi kan erbjuda Er följande tjänster;

  • Entreprenader
  • Service, injustering av luftflöden.
  • OVK-besiktning, samt eventuella åtgärder.
  • Lagerförsäljning
  • Tillverkning av ventilationskanaler och detaljer.

Ventilation

Att skapa bra ventilationslösningar i bostäder, industribyggnader och offentliga lokaler är grunden i vår verksamhet.

Service

Reparationer, filterbyte, lagerbyte, injusteringar av luftflöden mm.

Värme och kyla, samt styr och regler utför vi i samarbete med våra samarbetspartners.